Arhiva: октобар 2006

Наши библиотекари су посетили сајам књига

Сајам књига су посетили наши библиотекари. Одабране су и предложене за набавку релевантне публикације. Приликом избора смо имали на уму да ћемо велики број уџбеника и других књига из области правник наука добијати редовно, поклоном, од нашег Факултета и Народне библиотеке Србије.

У Марибору одржан Сусрет руководилаца правних библиотека нашег региона

Сусрет руководилаца правних библиотека нашег региона је одржан 18, 19. и 20. октобра 2006. године у Марибору. Домаћин је био, по други пут, Правни факултет Универзитета у Марибору. Присутни представници библиотека су највећу пажњу посветили начину формирања Асоцијације правних библиотека Југоисточне Европе и након конструктивних договора потписано је Писмо намере....

Током лета преуређено више просторија Библиотеке

Током летњих месеци адаптиране су две сале за учење, централни хол и остале просторије Библиотеке, тако да смо са већ преуређеном корисничком читаоницом, добили леп радни амбијент и могућност функционалног проширења делатности. Две реновиране и галеријом проширене сале за учење и централни хол Библиотеке свечано су отворени 6. септембра. У...

Архиве