Arhiva: децембар 2009

Подаци о проширењу фонда Библиотеке у 2009.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2009. године похранила у фонд 1.964 примерка монографских публикација, од тога у депозитни фонд 200. Приновљено је 180 наслова периодичних публикација у 200 годишта, док је за ауторски и предметни каталог обрађено 1685 наслова монографских публикација. Више података о раду Библиотеке може...

Архиве