Arhiva: јануар 2010

Фонд белетристике кренуо са радом

Отворен фонд белетристике у холу испред корисничке читаонице. Читаоци ће моћи слободно да позајмљују књиге и доносе своје примерке омиљених књига на поклон.

Објављени нови приоритети у раду Библиотеке

Тежиште рада у Библиотеци, након адаптација свих просторија и побољшања услава за рад, сада је на стручним пословима. Ове године су приоритети заштита књижног фонда, отварање читаонице намењене магистрандима, докторандима и корисницима текуће периодике, израда електронског каталога наслова часописа у Узајамном електронском каталогу COBIB.SR (већ се ради) и каталогизирање монографских...

Архиве