Arhiva: мај 2010

Др Светлана Мирчов гостовала на Филозофском факултету у Источном Сарајеву

Управница библиотеке др Светлана Мирчов је била учесник Међународног научног скупа који је организовао Филозофски факултет у Источном Сарајеву маја 2010. Њено излагање је било на тему Библиотекари високошколских библиотека и поштовање стручних, научних, хуманих и етичких принципа. У једном од најбољих библиотекарских гласила, Гласу библиотеке који издаје Градска библиотека...

Архиве