Arhiva: август 2010

Библиотека почела да у Узајамном електронском каталогу „COBIB.SR“ каталогизира монографске публикације

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је од маја 2010. почела да у Узајамном електронском каталогу COBIB.SR каталогизира монографске публикације. У марту је започела израда електронског каталога наслова часописа у истом узајамном каталогу. Када будете вршили претрагу желећи да добијете информацију да ли наша библиотека похрањује одређену монографску публикацију претрагу...

Архиве