Arhiva: новембар 2011

Нове одредбе у Правилнику о раду Библиотеке

Правилник о раду Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду садржи нове одредбе које се односе на коришћење библиотечког материјала. Рок за враћање публикација за наставнке и сараднике Правног факултета Универзитета у Београду је 90 дана (не односи се на публикације набављене по Правилнику о финансирању научног и стручног усавршавања и...

Састанак библиотекара правних библиотека Србије одржан у Нишу

Састанак библиотекара правних библиотека Србије одржан је 14. октобра 2011. године. Организатор је била Библиотека Правног факултета Универзитета у Нишу. Разговарало се о могућностима координиране набавке електронских база часописа и књига.

Архиве