Arhiva: 23/11/2011

Нове одредбе у Правилнику о раду Библиотеке

Правилник о раду Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду садржи нове одредбе које се односе на коришћење библиотечког материјала. Рок за враћање публикација за наставнке и сараднике Правног факултета Универзитета у Београду је 90 дана (не односи се на публикације набављене по Правилнику о финансирању научног и стручног усавршавања и...

Архиве