Arhiva: март 2014

Нови наслови у фонду Библиотеке у 2013.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2013. године похранила у фонд 1.239 примерака монографских публикација (од тога 76 у депозитни фонд) и 211 наслов периодичних публикација. Урађено је и 3.090 каталошких записа, а од почетка рада у ЦОБИБ.СР-у 8.567. Крајем године је цео процес инвентарисања и каталошке обраде...

Др Светлана Мирчов одржала предавање у Народној библиотеци

Управница Библиотеке др Светлана Мирчов је у оквиру прославе Дана Народне библиотеке Србије одржала 27. фебруара 2014. године, у Библиотеци слављеници, предавање под називом: Настанак, развој и гашење Библипотеке Српског лицеја.

Архиве