Катедра за теорију, социологију и филозофију права

О катедри

Катедра за теорију, социологију и филозофију права Правног факултета Универзитета у Београду има једанаест чланова –четири редовна професора, четири ванредна професора, једног доцента, једног асистента и једног сарадника у настави. Катедра користи семинар „Драгише Денковића“  који се налази у оквиру факултетске библиотеке.


Предмети

Основне академске студије

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Увод у право (12)IО
Основи социологије права (6)IIО
Аутономно право (2)VIИ
Право и правда (3)VIО
Политички систем (3)VО
Мањинска права (2)VIИ
Правна етика (2)VIИ
Родно право (2)VIИ
Увод у филозофију права (3)VIIО
Политичке и правне теорије (3)VIIIО
Писање правних аката приватног права (2)VIIВ
Писање правних аката јавног права (2)VIIВ
Правна информатика (2)VIIIВ
Технике тумачења права (2)VIIIВ

Мастер академске студије

Теоријско-правни подмодул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Теорија државе и права (20)IО
Морал и право (10)IIИ
Теорије о субјективним правима (10)IIИ

Социолошко-правни подмодул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Социологија права (20)IО
Правна култура (10)IIИ
Савремене политичке теорије (10)IIИ
Социолошки метод у примени права (10)IIИ

Филозофско-правни подмодул

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Основни проблеми филозофије права (20)IО
Правно расуђивање (10)IИ
Српска филозофија права (10)IИ

Master in European Integration

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Practical Skills (Research Methodology, English Terminology, Internet Skills) (3)IО
Introduction to the Political System of the EU (5)IО

Докторске академске студије

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Meтoди нaучнoистрaживaчкoг рaдa и вeштине (10)IО
Основни проблеми филозофије права (10)IIО
Теорија државе и права (10)IIО
Социологија права (10)IIО
Филозофија људских права (10)IIIИ
Српска филозофија права (10)IIIИ
Савремене политичке теорије (10)IIIИ
Правна култура (10)IIIИ
Друштвене промене и право (10)IIIИ
Прaвo и мoрaл (10)IIIИ
Социолошка анализа правничке професије (10)IIIИ
Социолошки метод у примени права (10)IIIИ
Правно расуђивање (10)IIIИ
Правна херменеутика (10)IIIИ

1 О – општеобавезни предмет; С – обавезни предмет са смера; И – изборни предмет; Г – предмет са групе; ПВ – правна вештина; В – вештина; П – пракса.
2 Европски систем преноса и акумулације бодова.


Наставници и сарадници

Шеф катедре

Заменик шефа катедре

Секретар катедре

Редовни професори

Хасанбеговић Јасминка
др

Хасанбеговић Јасминка

редовни професор
Вујадиновић Драгица
др

Вујадиновић Драгица

редовни професор
Јовановић Миодраг
др

Јовановић Миодраг

редовни професор
Бован Саша
др

Бован Саша

редовни професор

Ванредни професори

Дајовић Горан
др

Дајовић Горан

ванредни професор
Дреновак Ивановић Мирјана
др

Дреновак Ивановић Мирјана

ванредни професор
Вуковић Данило
др

Вуковић Данило

ванредни професор

Доценти

Спаић Бојан
др

Спаић Бојан

доцент

Асистенти

Сарадници у настави

Ђорђевић Мила

Ђорђевић Мила

сарадник у настави

Пензионисани наставници

Архиве