Program i literatura za spremanje ispita iz predmeta Javne finansije i poresko pravo

МАСТЕР СТУДИЈЕ: ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ МОДЕЛ

Школска 2020/2021. година

КАЛЕНДАР

четвртак од 17:10 до 19:45 (3 часа)

четвртак од 17:10 до 20:40 (4 часа)

29. октобар

др Гордана Илић-Попов (3 часа – Једнакост пред законом и начело законитости у пореском праву)

Литература: 
а) Дејан Поповић, Пореско право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, стр. 37‐72.
б) чл. 4 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18.

5. новембар

др Светислав Костић (3 часа – Миграције становништва и опорезивање)

Литература: 
a) In Search of the Digital Nomad, World Tax Journal, 2/2019.

12. новембар

др Гордана Илић-Попов (4 часа – Порескоправни однос)

Литература: 
а) Дејан Поповић, Пореско право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, стр. 102-216.

19. новембар

др Гордана Илић-Попов (3 часа – Права пореских дужника и њихова заштита)

Литература: 
а) Дејан Поповић, Пореско право, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, стр. 72‐80. и 198-205. 
б) чл. 5-9 и чл. 24 Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18.

26. новембар

др Светислав Костић (4 часа – Међународно двоструко опорезивање; Билатерални уговори о избегавању двоструког опорезивања дохотка и имовине)

Литература: 

а) Brian J. Arnold, International tax primer, chapter 2, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2016.

б) Brian J. Arnold, International tax primer, chapter 4a, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2016.

в) Brian J. Arnold, International tax primer, chapter 4b, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2016.

г) Brian J. Arnold, International tax primer, chapter 5, Kluwer, Alphen aan den Rijn 2016.

д) Michael Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, chapter 1, IBFD, Amsterdam 2013 (Online)

ђ) Michael Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, chapter 2, IBFD, Amsterdam 2013 (Online)

е) Michael Lang, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, chapter 3, IBFD, Amsterdam 2013 (Online)

ж) K. J. Holmes, International Tax Policy and Double Tax Treaties, chapter 1, IBFD, Amsterdam 2014 (Online)

3. децембар

др Дејан Поповић (3 часа – Основи међународног пореског планирања)

Литература: 
a) Дејан Поповић, Међународно пореско планирање (презентација у PowerPointu)

10. децембар

др Дејан Поповић (3 часа – BEPS Мултилатерална конвенција)

Литература:
a) Дејан Поповић, Гордана Илић-Попов, Значај и ефекти BEPS Мултилатералне конвенције у међународном пореском правуЗборник радова Правног факултета у Нишу, бр. 75/2017. 
б) Dejan Popović, Da li je moguće na globalnom nivou regulisati izbegavanje dvostrukog oporezivanja među državama?, Еkonomija – Economics, br. 1/2018.
в) Мултилатерална конвенција за примену мера које се у циљу спречавања ерозије пореске основице и премештања добити односе на пореске уговоре, Службени гласник РС – Међународни уговори, бр. 3/18.  
г) МУЛТИЛАТЕРАЛНА КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНУ МЕРА КОЈЕ СЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ЕРОЗИЈЕ ПОРЕСКЕ ОСНОВИЦЕ И ПРЕМЕШТАЊА ДОБИТИ ОДНОСЕ НА ПОРЕСКЕ УГОВОРЕ (презентација у PowerPointu)

17. децембар

др Светислав Костић (3 часа – Стална пословна јединица у међународном пореском праву)

Литература

24. децембар

др Дејан Поповић (4 часа – Јавне финансије, појам и врсте буџета и управљање јавним расходима)

Литература: 
а) Јован Ловчевић, Институције јавних финансија, Службени лист СФРЈ, Београд 1991, стр. 217‐225.
б) Гордана Илић-Попов, Врсте буџета (презентација у PowerPointu)
&в) Дејан Поповић, Управљање јавним расходима (презентација у PowerPointu)

Архиве