Старешине и Декани Правног факултета

1888-1893
Стојан Марковић

1893-1894
Гргур Миловановић

1894-1896
Глигорије Гершић

1896-1899
Драгутин Мијушковић

1899-1903
Александар Борисављевић

1903-1905
Слободан Јовановић

1905-1908
Милић Радовановић

1908-1909
Живојин Перић

1909-1912
Слободан Јовановић

1912-1919
Живојин Перић

1919-1920
Божидар Марковић

1920-1921
Чедомиљ Митровић

1921-1923 Драгољуб Аранђеловић

1923-1926
Чедомиљ Митровић

1926-1929
Тома Живановић

1929-1932
Милета Новаковић

1932-1935
Живан Спасојевић

1935-1938
Велизар Митровић

1938-1941
Ђорђе Тасић

1945-1946
Јован Ђорђевић

1946-1947
Миодраг Аћимовић

1947-1948
Михаило Константиновић

1948-1950
Никола Стјепановић

1950-1951
Борислав Благојевић

1951-1953
Михаило Константиновић

1953-1954
Јован Ловчевић

1954-1955
Мехмед Беговић

1955-1956
Милан Жујовић

1956-1958
Милош Радојковић

1958-1959
Радомир Лукић

1959-1960
Михаило Константиновић

1960-1962
Јован Ђорђевић

1962-1964
Драгослав Јанковић

1964-1967
Михајло Јездић

1967-1969
Павле Димитријевић

1969-1971
Милан Милутиновић

1971-1973
Никола Стјепановић

1973-1975
Милан Деспотовић

1975-1977
Драгомир Стојчевић

1977-1979
Павле Ристић

1979-1981
Мирослав Ђорђевић

1981-1983
Мирко Мирковић

1983-1985
Владимир Јовановић

1985-1987
Живомир Ђорђевић

1987-1989
Љубица Кандић

1989-1991
Мирослав Петровић

1991-1993
Обрад Станојевић

1993-1995
Мирослав Петровић

1998-2000
Оливер Антић

2000-2001
Драгутин Шошкић

2001-2002
Владимир Милић

2002-2004
Владимир Милић

Архиве