Билтен Acta diurna

У билтену Правног факултета Универзитета у Београду Acta diurna, који излази три пута годишње, објављују се прилози од значаја за Правни факултет и његове чланове, с детаљним извештајем о делатности Факултета, најважнијим догађањима на Факултету, научним и стручним активностима наших наставника и сарадника у земљи и иностранству, као и активностима наших студената и њихових организација.

Билтен се објављује од 1990. године, када је заживела идеја његовог првог уредника проф. др Симе Аврамовића и тадашњег декана проф. др Мирослава Петровића о издавању посебног билтена с пописом најважнијих збивања од значаја за Правни факултет. Ипак, после седам година редовног објављивања, направљена је пауза од седам година, након којих је, на иницијативу тадашњег декана проф. др Мирка Васиљевића, билтен обновљен, и редовно се објављује почевши од 2004. године.

Назив билтена Acta diurna инспирисан је називом под којим су Римљани објављивали дневне вести на плочама које су истицане на Форуму, како би биле доступне сваком грађанину заинтересованом да сазна шта се дешава у његовој држави, коју су Римљани називали res publica („јавна ствар“, „опште добро“). У светлу идеје да и Правни факултет представља добро од заједничког интереса за све његове чланове, билтен је развијан с циљем да се традиција Правног факултета сачува од заборава. Сталне и друге рубрике билтена, отуд, омогућавају читаоцима да се подробније упознају с дометима које Правни факултет истрајно остварује као институција, као и с успесима које остварују његови запослени и студенти. Испуњавању тог задатка доприносе наставници, сарадници и студенти Правног факултета, као аутори прилога који се у билтену објављују, док су развоју концепције часописа и сталном унапређењу његовог садржаја и дизајна пресудно допринели уредници, секретари и технички секретари билтена: проф. др Сима Аврамовић, проф. др Војислав Станимировић, проф. др Ђорђе Игњатовић, доц. др Милена Ђорђевић, проф. др Љубинка Ковачевић, Љубица Динић-Гавриловић, Наташа Симовић, Љиљана Марић, Барбара Лазаревић-Мићовић и Љубинка Шутић.Архива

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Број 66-67 Новембар 2019/Јули 2020

Број 66-67 Новембар 2019/Јули 2020

Број 64-65 Aприл 2019/Oктобар 2019

Број 64-65 Aприл 2019/Oктобар 2019

Број 62-63 Новембар 2018/Март 2019

Број 62-63 Новембар 2018/Март 2019

Број 60-61 Мај 2018/Октобар 2018

Број 60-61 Мај 2018/Октобар 2018

Број 58-59 Новембар 2017/Април 2018

Број 58-59 Новембар 2017/Април 2018

Број 56-57 Мај/Oктобар 2017

Број 56-57 Мај/Oктобар 2017

Број 55 Децембар 2016/Април 2017

Број 55 Децембар 2016/Април 2017

Број 53-54 Мај/Новембар 2016

Број 53-54 Мај/Новембар 2016

Број 52 Јануар/Април 2016

Број 52 Јануар/Април 2016

Број 51 Октобар/Децембар 2015

Број 51 Октобар/Децембар 2015

Број 50 Aприл 2015/Септембар 2015

Број 50 Aприл 2015/Септембар 2015

Број 49 Децембар 2014/Март 2015

Број 49 Децембар 2014/Март 2015

Број 48 Јули 2014/Новембар 2014

Број 48 Јули 2014/Новембар 2014

Број 47 Aприл 2014/Јуни 2014

Број 47 Aприл 2014/Јуни 2014

Број 46 Јануар 2014/Март 2014

Број 46 Јануар 2014/Март 2014

Број 45 Oктобар 2013/Децембар 2013

Број 45 Oктобар 2013/Децембар 2013

Број 43-44 Мај 2013/Септембар 2013

Број 43-44 Мај 2013/Септембар 2013

Број 42 Фебруар 2013/Април 2013

Број 42 Фебруар 2013/Април 2013

Број 41 Новембар 2012/Јануар 2013

Број 41 Новембар 2012/Јануар 2013

Број 40 Септембар 2012/Oктобар 2012

Број 40 Септембар 2012/Oктобар 2012

Број 38-39 Aприл 2012/Август 2012

Број 38-39 Aприл 2012/Август 2012

Број 36-37 Јануар 2012/Март 2012

Број 36-37 Јануар 2012/Март 2012

Број 34-35 Септембар 2011/Децембар 2011

Број 34-35 Септембар 2011/Децембар 2011

Број 33 Aприл 2011/Август 2011

Број 33 Aприл 2011/Август 2011

Број 32 Јануар 2011/Март 2011

Број 32 Јануар 2011/Март 2011

Број 31 Новембар 2010/Децембар 2010

Број 31 Новембар 2010/Децембар 2010

Број 30 Септембар 2010/Oктобар 2010

Број 30 Септембар 2010/Oктобар 2010

Број 29 Aприл 2010/Август 2010

Број 29 Aприл 2010/Август 2010

Број 28 Јануар 2010/Март 2010

Број 28 Јануар 2010/Март 2010

Број 27 Октобар 2009/Децембар 2009

Број 27 Октобар 2009/Децембар 2009

Број 26 Јуни 2009/Септембар 2009

Број 26 Јуни 2009/Септембар 2009

Број 25 Март 2009/Мај 2009

Број 25 Март 2009/Мај 2009

Број 24 Децембар 2008/Фебруар 2009

Број 24 Децембар 2008/Фебруар 2009

Број 23 Октобар 2008/Новембар 2008

Број 23 Октобар 2008/Новембар 2008

Број 22 Јуни 2008/Септембар 2008

Број 22 Јуни 2008/Септембар 2008

Број 21 Aприл 2008/Мај 2008

Број 21 Aприл 2008/Мај 2008

Број 20 Фебруар 2008/Март 2008

Број 20 Фебруар 2008/Март 2008

Број 19 Децембар 2007/Јануар 2008

Број 19 Децембар 2007/Јануар 2008

Број 18 Октобар 2007/Новембар 2007

Број 18 Октобар 2007/Новембар 2007

Број 17 Јуни 2007/Септембар 2007

Број 17 Јуни 2007/Септембар 2007

Број 16 Април 2007/Мај 2007

Број 16 Април 2007/Мај 2007

Број 15 Фебруар 2007/Март 2007

Број 15 Фебруар 2007/Март 2007

Број 14 Децембар 2006/Јануар 2007

Број 14 Децембар 2006/Јануар 2007

Број 13 Октобар 2006/Новембар 2006

Број 13 Октобар 2006/Новембар 2006

Број 12 Јули 2006/Септембар 2006

Број 12 Јули 2006/Септембар 2006

Број 11 Мај 2006/Јуни 2006

Број 11 Мај 2006/Јуни 2006

Број 10 Март 2006/Април 2006

Број 10 Март 2006/Април 2006

Број 9 Јануар 2006/Фебруар 2006

Број 9 Јануар 2006/Фебруар 2006

Број 8 Новембар 2005/Децембар 2005

Број 8 Новембар 2005/Децембар 2005

Број 7 Септембар 2005/Октобар 2005

Број 7 Септембар 2005/Октобар 2005

Број 6 Јуни 2005/Јули 2005

Број 6 Јуни 2005/Јули 2005

Број 5 Април 2005/Мај 2005

Број 5 Април 2005/Мај 2005

Број 4 Фебруар 2005/Март 2005

Број 4 Фебруар 2005/Март 2005

Број 3 Децембар 2004/Јануар 2005

Број 3 Децембар 2004/Јануар 2005

Број 2 Новембар 2004

Број 2 Новембар 2004

Број 1 Октобар 2004

Број 1 Октобар 2004

Архиве