Научни рад

Институт за правне и друштвене науке представља посебну организациону јединицу Факултета у оквиру које се реализује научна и истраживачка делатност на Факултету и публикују остварени резултати, организују специјалистичке студије и други облици едукације ради оспособљавања кадрова, организују стручне расправе, пружају услуге консалтинга и извршавају уговори са другим организацијама. Институт координира рад пет центара: Центра за правне вештине, Центра за јавну управу, Центра за људска права, Центра за међурелигијски и међукултурни дијалог и Центра за социолошка истраживања.

Радом Института руководи Научно веће Института које је састављено од именованих представника свих катедри, а центрима именовани руководиоци.

Научно-истраживачка, наставно-научна и стручна делатност

Општи семинар Правног факултета у Београду је популарна факултетска дискусиона трибина на којој скоро сваког уторка током школске године, наставници и сарадници Факултета, као и стручњаци из земље и иностранства, износе своја научна сазнања, промовишу нова објављена дела, размењују мишљење о значајним темама, итд. Састанци Општег семинара су отворени за јавност, тако да у његовом раду поред студената учествују и сви други заинтересовани. Белешке о одржаним састанцима Општег семинара можете пронаћи овде.

Правни факултет је 2005. године основао Фондацију „Радомир Д. Лукић“ првенствено ради подршке младим научним нараштајима који стварају и објављују научна дела из области правних наука на српском језику у Републици Србији и ван ње.

СТАТУТ

Статут Фондације „Радомир Д. Лукић“

Архиве