Студије

По броју студената Правни факултет Универзитета у Београду је један од највећих у региону, са око 8.000 студената на основним студијама, око 1.280 студената на мастер академским студијама и око 260 студената на докторским академским студијама. На студијама за иновацију – специјализацију знања из различитих области сваке године се упише око 50 полазника. 

Информације о свим облицима студија, од уписа до диплома свих степена можете сазнати избором одговарајућег студијског програма у продужетку, док је списак дипломираних студената доступан овде.

Основне академске студије

Основне студије на Правном факултету трају 4 године (осам семестара) а њихов успешан завршетак доноси диплому високе школске спреме и звање дипломирани правник.

Мастер академске студије права

Од школске 2006/2007. године Правни факултет Универзитета у Београду организује мастер академске студије права које трају два семестра, завршавају се израдом и одбраном завршног рада, доносе 60 ЕСПБ бодова и академски назив мастер правник из одговарајуће уже научне области.

Мастер европских интеграција

Основан 2005. године, MEI је престижни мастер програм на енглеском језику који похађају и домаћи и страни студенти – имали смо студенте са свих континената! Акредитован је и као једногодишњи и као двогодишњи програм (60 или 120 ЕСПБ), а његовим завршавањем се стиче титула Master of Laws in European Integration.

Менаџмент јавних набавки – MPPM

Master in Public Procurement Management (Менаџмент јавних набавки – MPPM) реализује ce на основу споразума о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Београду и Департмана за економију и финансије „Тор Вергата“ Универзитета у Риму.

Докторске студије

Докторске академске студије се изводе на основу акредитованог студијског програма, трају три школске године (шест семестара) са обимом од 180 ЕСПБ бодова и њиховим завршетком се стиче научни назив доктор наука.

Студије за иновацију (специјализацију) знања

Студије трају два семестра и обухватају 100 часова (предавања, вежбе, попуњавање пореских пријава, решавање случајева и др.). По завршетку Студија, полазници добијају уверење Факултета о похађању Студија, односно уверење о положеном завршеном испиту.

Архиве