Катедра за међународно право и међународне односе

О катедри

Предмет међународно право се налазиo у наставном плану Велике школе, од оснивања 1808. године. У почетку, предавао се са Римским и државним правом, али је биo предвиђен као самосталан предмет. Систематско бављење међународним правом започиње са Глигоријем Гершићем који се сматра родоначелником науке о међународном праву и који је на Правном факултету предавао од 1886 до 1905. године. Поред њега, први наставници на Катедри за међународно право били су Сергије Николић, Андрија Ђорђевић али и Слободан Јовановић, који је преузео Катедру за међународно право у трајању од две године 1897. године у току израде Закона о реформи велике школе, а на препоруку Министарства просвете. Између два светска рата, истакли су се врсни професори Међународног права, међу којима су Милета Новаковић, Ђура Поповић, Милан Владисављевић, Илија Пржић као и Милош Радојковић. Професор Милета Новаковић аутор је уџбеника „Основи међународног јавног права“, који је први уџбеник из ове области права написан на језику јужнословенских народа и објављен је пре Другог светског рата 1936/38. Након Другог светског рата, немерљив допринос развоју и науци међународног права дали су професори Милан Бартош, Божидар Јовановић, Смиља Аврамов и Милан Марковић. Професор Милан Бартош оставио је велики траг у науци међународног права у послератном периоду, радећи, између осталог са професором Радојковићем и на кодификацији начела мирољубиве активне коегзистенције у оквиру Светског удружења за међународно право (ILA), која су послужила као основ за доношење једног од најважнијих аката Уједињених нација- Декларације начела међународног права о пријатељским односима и сарадњи између држава 1970. године. Професор Бартош био је и специјални известилац Комисије за међународно право УН, те је израдио Нацрт правила о специјалним мисијама, на основу кога је донета Конвенција Уједињених нација о специјалним мисијама.

Проф. др Смиља Аврамов поставила је основ социолошке школе међународног права и била је аутор уџбеника Међународног јавног права који је доживео 19. издања. Стручни и научни доприноси професора Стевана Ђорђевића, Момира Милојевића као и Војина Димитријевића драгоцени су и оставили су траг у скоро свакој области међународног права, па тако права међународних организација као и међународног права људских права, где је важно истаћи и рад професора др Милана Пауновића, чији се уџбеник у ко-ауторству са проф. др Иваном Крстић користи за изучавање материје међународног права људских права на свим нивоима студијама. Незаобилазан је рад професора Радослава Стојановића, утемељивача предмета Међународни односи на Катедри. Проф. др Миленко Крећа, био је шеф Катедре од 1997. године па све до његовог пензионисања 2015. године. Између осталих каријерних достигнућа, посебно место заузима чињеница да је био судија ad hoc Међународног суда правде, као и да је аутор 12. издања уџбеника Међународног јавног права као и уџбеника Међународно права представљања са проф. др Бојаном Милисављевићем.1

У оквиру Катедре, постоји Институт за међународно право, на коме се организују стручни скупови који окупљају не само предметне професоре са нашег Факултета већ и стручњаке за међународно и европско право са релевантних института и других факултета и институција широм земље.

Професори Катедре за међународно право и међународне односе активно учествују у раду и настави на Мастера европских интеграција на енглеском језику од самог оснивања па до данас на нашем Факултету.

Професорке Катедре за међународно право и међународне односе, проф. др Ивана Крстић и проф. др Бојана Чучковић руководе и радом Правне клинике за питања дискриминације као и Правне клинике за азил и избегличко право.

У оквиру Института за правне и друштвене науке, радом два Центра, руководе наставници Катедре та међународно право и међународне односе и то: Центра за међурелигијски и међукултурни дијалог дијалог којим руководи проф. др Бранко Ракић, и Центра за људска права који води проф. др Ивана Крстић, која је и управница Института за правне и друштвене науке.

Катедра за међународно право организује и наградни темат за најбољи студентски рад из предмета Међународни односи у част професора Радослава Стојановића, где је пет одличних радова објављено у Архиву за правне и друштвене науке 2020. године.

Професори са Катедре већ годинама учествују у раду и настави Дипломатске академије Министарства спољних послова. Професор др Бојан Милисављевић је координатор за све полазнике Дипломатске академије на два предмета: Међународно јавно право и Дипломатско право као и Основи система Европске уније.

Проф. др Бојан Милисављевић је и члан Управе Правног факултета као Продекан за наставу.


1 Делови преузети из М. Крећа, „Међународноправна мисао на Правном факултету“, у Сто шездесет пет година Правног факултета Универзитета у Београду, Београд 2006, 53-57.


Предмети

Основне академске студије

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Увод у право европских интеграцијаIIО
Дипломатско и конзуларно правоIVО
Међународно јавно правоVIО
Људска праваVIО
Међународно хуманитарно правоVIИ
Међународни односиVIIIИ
Међународно правосуђеVIIIИ
Право заштите животињаVIIIИ
Правна клиникаVIIIПВ

Мастер академске студије

Назив предмета (ЕСПБ2)СеместарСтатус1
Међународно јавно правоIО
Увод у право европских интеграцијаIIИ
Дипломатско и конзуларно правоIИ
Међународно хуманитарно правоIИ
Међународно правосуђе са посебним освртом на Европски суд за људска праваIIИ
Људска праваVIИ
Међународне организацијеIИ

Докторске студије

Међународноправна ужа научна област

Назив предмета (ЕСПБ2)ГодинаСтатус1
Међународно јавно правоIО
Право европских интеграцијаIО
Међународно право људских праваIО
Међународно хуманитарно правоIIИ
Дипломатско и конзуларно правоIIИ
Међународне организацијеIIИ
Међународно правосуђеIIИ
Међународно право заштите човекове околинеIIИ

1 О – општеобавезни предмет; С – обавезни предмет са смера; И – изборни предмет; Г – предмет са групе; ПВ – правна вештина; В – вештина; П – пракса.
2 Европски систем преноса и акумулације бодова.


Наставници и сарадници

Шеф катедре

Заменик шефа катедре

Секретар катедре

Редовни професори

Ракић Бранко
др

Ракић Бранко

редовни професор
Крстић Ивана
др

Крстић Ивана

редовни професор
Милисављевић Бојан
др

Милисављевић Бојан

редовни професор

Ванредни професори

Гајић Александар
др

Гајић Александар

ванредни професор
Чучковић Бојана
др

Чучковић Бојана

ванредни професор
Лукић Радовић Маја
др

Лукић Радовић Маја

ванредни професор

Доценти

Асистенти

Страни језици

Nothing found.

Архиве