Бараћ Ивана, гостујући професор

ivana.barac@ius.bg.ac.rs

Матична установа:

Правни факултет Универзитета у Београду

Предмети

Основне студијеПородично право

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Учешћа на конференцијама

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Архиве