др Беговић Борис, редовни професор

Заменик шефа Катедре за правно-економске науке

кабинет 225 (види на мапи зграде)
011 3027 645
begovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 10:00 - 13:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеОснови економија
Право конкуренције
Економска анализа права
Мастер студијеЕкономска анализа права
Право конкуренције
Упоредно право конкуренције
Докторске студијеМикроекономија I
Микроекономија II
Економска анализа конкуренције
Право конкуренције

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2008
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Докторат
Година1990
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Урбана економија и економетрија
Магистратура/мастер
Година1985
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Привредни развој
Диплома
Година1979
ИнституцијаЕкономски факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Привредни развој

Стручна и научна усавршавања

Department of Economics, London School of Economics, Лондон, Велика Британија, 1987, 1989, 1991-1992

Department of Land Economy, University of Cambridge, Кембриџ, Велика Британија,1992

Scholl for Advanced Urban Studies, University of Bristol, Бристол, Велика Британија,, 1994

Kennedy School of Government, Harvard University, САД, 2001

Познавање страних језика

говориенглески

Библиографија

1. Економска анализа генералне превенције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015.

2. Economic benefits and costs of Serbian accession to the EU: Is there an alternative?, in: Lunden, T. (ed.), Sweden-Serbia and Europe: Periphery or Not?, Stockholm: KVHHA, The Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities, ss. 84-95, 2014.

3. Democracy and economic growth: Some regularities, CDDRL Working Papers, Vol. 148, Stanford: University of Stanford, 2013.

4. The political economy context of economic growth in South East Europe, in: Anastasakis, O., Sanfey, P. & Watson, M. (eds.), Defining a New Reform Agenda, Paths to Sustainable Convergence in South East Europe, Oxford: St Anthony’s College, European Studies Center, pp. 7-24, 2013.

5. Увод у право конкуренције, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015. (коаутор)

6. Political Economy of Enterprise Restructuring and Election Results in Serbia, European Journal of Political Economy, Vol. 27, No. 1, pp. 62-74, 2011

7. Институционални аспекти привредног раста [Белграде: Службени гласник, 2011

8. From Poverty to Prosperity: Free Market Based Solutions, Belgrade: Center for Liberal-Democratic Studies, 2008 (co-author)

9. Економија за правнике, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015. (коаутор)

10. Економска анализа корупције, ЦЛДС, Београд,

11. Property Taxation in Serbia, in: Schreurs, H. (ed.): Reforming Property Taxation in Southeast Europe, Budapest: Local Government and Public Reform Initiatives, pp. 23-29, 2006

12. New Competition Policy: A Policy Paper, Belgrade: Center for Liberal-Democratic Studies, 2003 (editor and co-author)

13. Corruption at the Customs: Combating Corruption at the Customs Administration, Belgrade: Center for Liberal-Democratic studies, 2002 (editor and co-author)

14. Corruption in Serbia, Belgrade: Center for Liberal-Democratic studies, 2001 (editor and co-author, the book won 2002 Sir Anthony Fisher International Memorial Award)

15. The Urban Land Privatization Strategy for Post-Communist Countries: A Suggestion, Journal of International and Comparative Economics, Vol.3, No.4, 1994

16. The Effects of the Non-market Urban Land Use System in Eastern Europe: The Case of Belgrade, Treballs de la Societat Catalana de Geografia, Vol.7, No.35, September 1993

17. Reform of the Urban Land Use System in East Europe: The Case of Belgrade, Papers in Regional Science, Vol. 72, No.2, April 1993

18. The Introduction of the Market in the Urban Land Use System: The Case of Belgrade, Yugoslavia, DISP (ETH, Zurich), Vol.28, No. 109, April 1992

19. Industrial Diversification and City Size: The Case of Yugoslavia, Urban Studies, Vol.29, No.1, February 1992

20. The Economic Approach to the Optimal City SizeProgress in Planning Vol.26, Oxford: Pergamon Press, 1991

Учешћа на конференцијама

1. Religion and Social Justice: Is There a Room for Social Engagement of the Church?, Sacred and Social/Political Freedom: The Political Dimension of Religion, The Institute for the Study Of Culture and Christianity, Београд, новембар 2013.

2. Entrepreneurship, Rule of Law and Economic Growth, Law, Rules and Economic Performance – Conference in Honor of Svetozar Pejovich, University of Belgrade School of Law, Београд, септембар 2012.

3. Regional Integration: The End of Nation States in Europe? Mont Pelerin General Meeting 2012, Праг, Чешка република, септембар 2012.

4. External Actors: Will the EU be the Only Game in Town in 2020?, Balkan 2020, London School of Economics, Лондон, Велика Британија 2012.

5. The Role of the State in SEE economies, The Role of the State on South East Europe (SEE), St. Antony College, University of Oxford, Оксфорд, Велика Британија, јуни 2010

6. What is a market economy and how can it deliver?, Democracy that delivers: Improving the quality of democratic Governance and Economic Growth, Center for International Private Enterprise, Вашингтон, САД, октобар 2009

7. Regulatory Burden to Business in SEE Markets , Structuring Regulatory Frameworks for Dynamic and Competitive South Easter European Markets, World Bank Conference, The World Bank, Атина, Грчка, децембар 2006.

8. Trade Liberalization: The Way Forward, Freedom, Commerce, and Peace: A Regional Agenda, Cato, Тбилиси, Грузија, октобар 2006.

9. Economic Inequality and Corruption, 3rd World Bank Conference on Inequality: Inequality, Politics and Power, The World Bank, Вашингтон, САД, јуни 2006

10. Corruption in the Customs: Two Stages and the Turning Point in Serbia, 11th International Anti-Corruption Conference, Сeул, Република Кореја, 2003

Учешће на научним пројектима

ДомаћиИдентитетски преображај Србије
Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе
Подршка одрживом развоју сиситема ваздушног саобраћаја Републике Србије
МеђународниDemocracy and economic growth: distance from the frontier approach to the theory and empirical research, заједнички пројекат са циришким универзитетом уз подршку Швајцарске националне фондације за науку (SNFS)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Америчког економског удружења

Члан научног друштва Савезна економиста Србије,

Награде и признања

Остало

Члан Центра за либерално-демократске студије , стални рецензент часописа European Journal of Political Economy, Public Choice, Journal of Development Studies, Belgrade Law Review, главни економски саветник владе Савезне Републике Југославије 2000-2002.

Детаљна биографија

Рођен у Београду 1956. године

Материјали за наставу и испите

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Основи економије

Теме за семинарски рад 2014-15 Б.Радуловић

линк за сајт уџбеника (презентације, тестови,…)
www.ekonomijazapravnike.org

Основи економије – презентације са предавања

Политичка економија

 • Политичка економија – испитна питања важи за студенте уписане 2005.године и раније. Обавезна литература за припремање испита: Мирољуб Лабус, „Основи економије“ шесто измењено и допуњено издање, 2006. или седмо допуњено и измењено издање, 2007. године.

Право конкуренције

www.stajetokonkurencija.org

 1. Увод
 2. Монопол и монополско понашање
 3. Рестриктивни споразуми
 4. Доминантан положај и његова злоупотреба

Финансијска тржишта – наставни план

Финансијска тржишта – испитна питања

Испитна питања- Економска анализа права

Обавештење о полагању испита

МАСТЕР СТУДИЈЕ

 • Економска анализа права
 • Мастер међународног пословног права
  Упоредно право конкуренције
  План предавања 2014/2015
  Литература

Архиве