др Бодирога Никола, редовни професор

кабинет 35A (види на мапи зграде)
011 3027 722
bodiroga@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Уторак 17:00 - 18:30
Петак 10:00 - 11:30

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеГрађанско процесно право
Мастер студијеИзвршни поступак
Докторске студијеПарнично процесно право
Извршно процесно право
Грађанско процесно право ЕУ

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2015
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Грађанско процесно право
Докторат
Година2009
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међупресуда
Магистратура/мастер
Година2006
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Приговор у извршном поступку
Диплома
Година2002
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Право

Стручна и научна усавршавања

Универзитет у Ајови, Ајова, САД, летњи семестар 2008

Макс Планк Институт за међународно приватно и упоредно право Хамбург, Немачка јули и август 2008

Познавање страних језика

говориенглески, немачки, француски

Библиографија

Књиге

Практикум за извршење, 2007

Грађанско процесно право−Практикум, 2011

Теорија извршног поступка 2012

Нови Закон о парничном поступку, 2012

Водич за примену Закона o допунама Закона о ванпарничном поступку, 2013

Чланци

„Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren (EU und Serbien)“, стр. 169-191 у монографији Grenzüberschreitende Insolvenzverfahren im europäischen Binnenmarkt- die EUInsVO, Грац, Аустрија 2011

„Понављање парничног поступка због одлуке Уставног суда“, Анали Правног факултета у Београду 2/2013

„Dejudicialization of enforcement function: country report for Serbia“ u монографији Civil Law Forum for South East Europe: Collection of Studies and Analyses, Тирана, Албанија 2014, стр.479-497

„О уставности извршења потраживања путем приватних извршитеља“, Анали Правног факултета у Београду, 1/2014, стр.114-130

„Судска контрола рада извршитеља“, Анали Правног факултета у Београду, 2/2015, стр.61-77

„Организация гражданского судопроизводства в Республике Сербии“, Вестник Гражданского Процесса, No 3/2016, стр. 246−267

Учешћа на конференцијама

Регионално образовање јавних бележника и јавних извршитеља, Београд, Србија 2015

Форум за грађанско право југоисточне Европе, Тирана, Албанија 2014

Уредба ЕУ о стечају, Грац, Аустрија 2011

Јавна и приватна правда, Дубровник, Хрватска 2009

Извршење у правном простору ЕУ, Марибор, Словенија, 2006

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПравни капацитет Србије за европске интеграције” (Министарство просвете и науке 2006−2010)
“Перспективе имплементације европских стандарда у Правни систем Србије” (Министарство просвете и науке 2011−2016)
Међународни„Професионална обука судијских приправника и студената правних факултета“ (Алтерфакт 2013−2014)
“Интеграција правно невидљивих лица у правни систем Србије” (УНХЦР 2013−2015)
“Владавина права и извршење потраживања” (ГИЗ 2014−2015)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Удружење правника у привреди Србије

Награде и признања

Студент генерације Правног факултета Универзитета у Београду

Остало

Члан Радне групе за израду Закона о парничном поступку (2011), Радне групе за израду Закона о бесплатној правној помоћи (2011), Комисије за испит за извршитеље(2011,2012), редакције Билтена Коморе Извршитеља(2014). Од 2011. године држи предавања на Правосудној академији за судије и извршитеље.

Члан је Управног одбора НВО Праксис (2013−), Радне групе за обнову рада фондација и задужбина Универзитета у Београду (2014−), Управног одбора Задужбине Влајко Каленић од (2015−), и овлашћени рецензент при Комисији за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (2015−).

Детаљна биографија

Рођен 06.07.1978. у Београду.

Материјали за наставу и испите

Грађанско процесно право

Александар Јакшић, Грађанско процесно право, Београд 2017

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Право извршног поступка

Архиве