Moot Court

Посебан изазов за студенте права представља учешће на међуфакултетским и moot court такмичењима домаћег и међународног карактера у разним стручним областима. Уз девизу да је важно учествовати али и победити, тимови наших студената се савесно припремају уз ангажовање наставника и сарадника, тако да резултати не изостају. Посебно задовољство доносе високи пласмани на међународним такмичењима, који сведоче како о добром знању наших студената у стручним питањима, тако и о завидној способности изражавања на страним језицима, а код онлајн такмичења и о спретности у коришћењу компјутера.

Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Foreign Direct Investment Moot

International Commercial Mediation Moot

Monroe E. Price International Media Law Moot Court Competition

European Tax College Moot Court Competition

Jessup Moot Court

European Law Moot Court Competition

Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition

Air Law Moot Court Competition

Frankfurt Investment Arbitration Moot Court

Big Deal Company Law Moot

John H. Jackson Moot Court Competition

Ian Fletcher International Insolvency Law Moot

Архиве